TEKO, spol. s r.o. - Ve pro Vai koupelnu

Nae koupelnov studio nabz tak grafick 3D nvrhy koupelen. Mete si vybrat jakkoliv obklady a dlaby od vrobc, kter nabzme. Stejn tak je velkou vhodou, pokud mte vybrny zaizovac pedmty, aby byl nvrh koupelny co nejvrnj Va budouc koupeln. Na opltku Vm nabzme nvrh koupelny, kter obsahuje oktovan pdorys, 3D nhledy Va koupelny, kladesk vkresy a rozpoet.

TEKO, spol. s r.o., Brnnsk 35, r nad Szavou